NORDKAPP MARITIME FAGSKOLE

PÅMELDING

  • 10. april - 12. april
  • 4. september - 6. september

Kursinformasjon

Nordkapp maritime fagskole gjennomfører forannevnte kurs for NOFO. Kurset går over totalt 3 dager og inneholder en teoretisk og praktisk del.

Formål med kurset er:

  • Å kunne mobilisere en trent oljevernberedskapsstyrke på kort varsel for å bekjempe oljeforurensning i barriere 3 og 4 ved et oljeutslipp.
  • Ha tilgjengelig en oljevernberedskapsstyrke med geografisk lokal kjennskap, som er trent i å samle opp olje, vant til å arbeide i lag og har kunnskap om organisering av Norsk oljevernberedskap.
  • Til enhver tid å være klar til oljevernaksjon 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.

Kursavgift

NOK 10.000,-

Kurssted

NOFOS kurslokaler
Vassboten 1 (Trallfagården, bygg 2, 5 etasje)
4313 Sandnes
Sentralbord 51 56 30 00

Kurstid

For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset

Hotell

Overnatting bestilles av deltager selv. Deltager må selv gjøre opp direkte med hotellet. Faktura for overnatting skal ikke sendes til NOFO. Overnatting bestilles av deltager selv. Deltager må selv gjøre opp direkte med hotellet. For overnatting anbefaler vi Clarion Collection Skagen Brygge Hotel i Stavanger.

Avbestilling

Mer enn 20 dager før kursstart - Ingen kursavgift
Mellom 20 og 10 dager før kursstart - Halv kursavgift
Mindre enn 10 dager før kursstart - Full kursavgift