Oljevernkurs

For personell som kan bli involvert i og som har eller kan få en rolle innen oljevernberedskap

Kursinformasjon

Kurset passer alt personell som kan bli involvert i og som har eller kan få en rolle innen oljevernberedskap på norsk sokkel

Hensikt

Myndighetene forventer at personell som er tilknyttet beredskap, produksjonsaktivitet og oljevern har en grunnleggende forståelse for dette. Innbefattet i dette er forståelse for myndighetskrav, organisering av oljevern i Norge, hvorfor vi har beredskap mot akutt forurensning – ytre miljø – utstyr med styrke og begrensning samt kjennskap til oljens egenskaper, forvitring og spredning.
Ved tilsyn fra myndighetene kan det bli aktuelt å fremlegge dokumentasjon på kunnskaper og kompetanse relatert til oljevern, altså på gjennomført oljevernkurs. Dette NOFO oljevernkurs er av myndighetene ansett å være dekkende som grunnlag for slik kompetanse.

Mål

Forståelse for hvorfor vi har beredskap mot akutt forurensning i Norge, myndighetskrav, organisering av oljevern og ytre miljø. Kunnskap om oljevernutstyr med dets styrke og begrensning. Få kjennskap til oljens egenskaper, forvitring og spredning.

Målgruppe

Alt personell som er eller kan bli involvert i (eller har / kan få en rolle i) norsk oljevernberedskap.
Ledere og stabspersonell innen oljevern.
Kurset egner seg også for andre som har generell interesse i norsk oljevern.

Forkunnskap

Ingen spesielle, men kjennskap til norsk petroleumsvirksomhet er en fordel.

Varighet

Kurset går over 2 dager.

Annet

Repetisjon / vedlikehold av beredskapsledelse forutsettes gjennomført i henhold til selskaps interne krav.

Påmelding

 

Kursdetaljer

Kursavgift

NOK 10.000,-

Kurssted

NOFOS kurslokaler
Vassboten 1 (Trallfagården, bygg 2, 5 etasje)
4313 Sandnes
Sentralbord 51 56 30 00

Kurstid

For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset

Hotell

Overnatting bestilles av deltager selv.
Deltager må selv gjøre opp direkte med hotellet. 
For overnatting anbefaler vi Clarion Collection Skagen Brygge Hotel Stavanger.

Avbestilling

Mer enn 20 dager før kursstart - Ingen kursavgift
Mellom 20 og 10 dager før kursstart - Halv kursavgift
Mindre enn 10 dager før kursstart - Full kursavgift