Kurs fra NOFO

  • Kalender
  • Kursliste
21. mars
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 12 - 2018 08:30 Mer informasjon
4. april
Operatørkurs for oljevernoperatører uke 14 - 2018 Mongstad 08:00 Mer informasjon
11. april
Operatørkurs for oljevernoperatører uke 15-2018 Mongstad 08:00 Mer informasjon
17. april
IGK kurs - sør 08:00 2 dager Mer informasjon
23. mai
Operatørkurs for oljevernoperatører Hammerfest 08:00 Mer informasjon
29. mai
Operatørkurs for oljevernoperatører 08:00 2 dager Mer informasjon
21. august
ILS uke 34 - 2018 08:30 2 dager Mer informasjon
4. september
IGK kurs - nord 08:00 2 dager Mer informasjon
5. september
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 36 - 2018 08:30 Mer informasjon
19. september
Grunnkurs oljevern - uke 38 - 2018 08:30 Mer informasjon
3. oktober
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 40 - 2018 08:30 Mer informasjon
17. oktober
Fjernmålingskurs uke 42 - 2018 09:00 Mer informasjon
18. oktober
Dispergeringskurs uke 42 - 2018 09:00 Mer informasjon
7. november
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 45 -2018 08:30 Mer informasjon
27. november
ILS uke - 48 - 2018 08:30 2 dager Mer informasjon

Grunnkurs

NOFO grunnkurs oljevern for skipsbesetninger 4 kommende Mer informasjon
NOFO fjernmålingskurs 1 kommende Mer informasjon
NOFO dispergeringskurs 1 kommende Mer informasjon
Nordkapp maritime fagskole 2 kommende Mer informasjon
ILS kurs 2 kommende Mer informasjon
4 kommende Mer informasjon
NOFO grunnkurs oljevern 1 kommende Mer informasjon
Dersom det ikke er satt opp kurs, kan behov for deltakelse på kurs for fartøy i kystnær oljevernberedskap meldes til NOFO ved Veronica Halvorsen Kurs- og informasjonskoordinator vh@nofo.no +47 417 70 906