Jobbe i NOFO?

NOFO har en liten, men kompetent stab.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Vi tar gjerne i mot CV fra kompetente fagfolk innen beredskap, HMS og maritim rådgivning.

Om NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. Overordnet strategisk mål: Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov/beredskapsplaner.

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og fartøy. NOFO disponerer over omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.