Jobbe i NOFO?

NOFO har en liten, men kompetent stab.

Drift av NOFOs depot i Hasvik 

For å drifte NOFOs depot i Hasvik søker vi etter firmaer (registrert i BRREG) som er interessert i og som har mulighet til å bemanne NOFOs depot i Hasvik. Driften består av å etterse og vedlikeholde oljevernutstyr samt drifte og ivareta en vaktstyrke som skal være med å mobilisere oljevernutstyr i depotet ved behov.

Det er behov for 1 person som er depotansvarlig i 100% stilling og minimum 8 personer som utgjør vaktstyrken. Det skal være 2 personer i vaktberedskap 24/7, varighet 1 uke pr gang.

Alle kandidater må være kvalifisert i henhold til NOFO’s krav og være bosatt i Hasvik kommune.  

Mer informasjon fås ved å henvende seg til Jørn Johansen, tlf. 91108383, eller Erling Habbestad, tlf. 91332131.
For anbudsinformasjon send epost til: ejh@nofo.no

Frist for å levere anbud er satt til 05.03.2018.

Om NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. Overordnet strategisk mål: Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov/beredskapsplaner.

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og fartøy. NOFO disponerer over omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.