Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Tekniske

Tekniske forutsetninger er beskrivelser av utstyr og utstyrs egenskaper som har innvirkning på ytelse gjennom en operasjonssyklus

Fjernmåling

NOFO mener med fjernmåling evnen til å detektere og kartlegge akutt forurensning for effektivt å begrense skadene ved akutt forurensning.

For deteksjon har NOFO idag en avtale med KSAT om bruk av satelitter til deteksjon av akutt forurensning. NOFO administrerer denne avtalen.

NOFO sikrer god kartleggingskapasitet ved hjelp av satelitter, overvåkingsfly, aerostater, oljedeteksjonsradarer, infrarøde sensorer, kamerarer og visuelle observasjoner.

For å sikre en effektiv operasjon er det nødvendig å ha god  fjernmåling på plass både dag og natt. 

Dispergering

Tilgjengelig kapasitet på fartøy

Område Fartøy Antall kubikkmeter dispergeringsmiddel

Tampen

Stril Herkules

62

Troll/Oseberg

Stril Merkur

33

Sleipner/utsira N

Esvagt Stavanger

48

Haltenbanken

Stril Poseidon

52

Gjøa

Ocean Alden

45

Goliat

Esvagt Aurora

50

Ula/Gyda/Tambar

Stril Mariner

33

Statoil Avløser

Havila Troll

46

Hammerfest avløser

Stril Barents

101

Hammerfest

Troms Pollux

50

Tilgjengelig kapasitet på NOFO sine baser

Område

Antall kubikkmeter dispergeringsmiddel

Stavanger

190

Mongstad

69

Kristiansund

52

Hammerfest

51

Den enkelte operatør kan få, med egen avtale med OSRL, tilgang til OSRL sitt lager av dispergeringsmiddel

Den enkelte operatør kan få, med egen avtale med OSRL, tilgang til Global Dispersant Stockpile

Utsetting av utstyr

Det regnes 1 time for utsetting av oljevernutstyr fra fartøy. 

Dette gjelder både for utstyr for mekanisk oppsamling og utstyr for dispergering

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet