Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Oppslagsverk
Definisjoner og begreper

I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over sentrale definisjoner i planverket. Det er i tillegg gitt en lenke til
felles terminologi for begreper benyttet i akutt forurensning.

 

Definisjoner

Begrep Definisjon
Akutt forurensing Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt.
DFU
Enhet
Del av et System, f. eks. en Transrec 150. (Eksisterende del av databaser over utstyr).
Forløp
Faktisk utvikling av en ulykkeshendelse, i form av utslippstype, -dyp, -varighet, og observert drift og spredning av olje.
Komponent
Del av en Enhet som påvirke ytelse, f. eks. en pumpe (Eksisterende del av databaser over utstyr).
Mål
Beskrivelse av ønsket måloppnåelse med beredskapen (Objectives i ICS)
Oljedriftsberegning
Modellert spredningsmønster og karakteristikk av oljen. Resultat av en enkeltsimulering i analysesammenheng
Oljedriftsprognose
Prognoser for videre drift og skjebne av olje under en aksjon.
Scenario
Mulig utfall av en DFU, i form av utslippstype, -dyp, -varighet
System Et sett Enheter, som gir systemet en selvstendig evne til bekjempelse/operasjon, og disponeres i henhold til et Taktisk konsept (Resources i ICS)
Taktikk
Beskrivelse av ett eller flere Systemer med tilhørende fjernmåling og støttefunksjoner som er egnet for optimal bekjempelse av en definert Oljedrift som resultat av et Scenario. (Tactics i ICS).

Det vises også til Terminologi Akutt Forurensing (AF term)  som er en fagordliste til bruk innenfor feltet akutt forurensing. 

Terminologi Akutt Forurensing

Begreper

Nedenfor er begreper satt inn i en sammanheng for å vise bruk i planverk.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet