NOFOs planverk

Dokumentasjon og underlag til beredskapsplaner.

Plangrunnlaget inneholder informasjon til bruk i miljørettede beredskapsanalyser, øvelser og aksjoner.

Du finner planverket her: 

Gå til planverk.nofo.no